Åk 6

Musikhistoria

Vi lyssnade och diskuterade musik från Gregorianska tiden, ca 500 e.kr fram till barockens slut.
Våren av Vivaldi – ”Den är ju med i Antikrundan!”
Glatt utrop från en av eleverna. Därefter blev det diskussioner om var de hittar musiken i dagens samhälle! Dataspel!  Vinjett till tv-program!

Bach – ”Toccata och fuga”
”Den påminner om Dracula!”