Åk 6 po+fl

Idag har vi blandat teori och praktik på trummor och gitarr.
Vi tränade på trumkomp. Några av oss klarade av komp med bastrumma, hihat och virveltrumma. Hur ser trumnoter ut? Vad betyder krysset?
Sedan spelade vi gitarr. Hur läser jag av en grepptabell?
Till nästa gång är det vår uppgift att berätta vad vi gjort på musiken. Vi skriver uppgiften som ett inlägg på Hallemusik.
Titta på fotot nedan och tänk till innan du skriver ditt inlägg!

image

Åk 1-Safir

Trumma med dina fingrar mot bordet så att det stämmer med takten i musiken!
Så här började vi musiken idag.
Ta ett rytminstrument och försök att följa takten i musiken!
Därefter bytte vi instrument och var nu dessutom uppe och gick!
Vi delade cirkeln vi sitter i tvärs över. På ena sidan fanns Reino som slog heltakten och på andra sidan fanns Eva som slog halvtakten. När vi gick på Reinos sida skulle vi följa hans trumslag och när vi gick på Evas sida skulle vi följa hennes trumslag.
Julsånger avslutade vår musik idag.

image

Åk 3

Onsdagen den 26 november

Idag har vi tränat trumkomp. Vi har provat på att hålla igång bastrumma och hihat samtidigt. Vi gjorde samma sak med virveltrumma och hihat.
Vi sjöng även i kanon. Vi sjöng ”Blinka lilla stjärna” och ”Broder Jakob” i kanon. Vi behöver träna mer på texten till ”Blinka lilla stjärna”.
Vi sjöng även ”Nu tändas tusen juleljus” i stämmor genom att en grupp sjäng na-na.
Vi avslutade med att skriva en musikreflektion tillsammas på I-paden.

image

Åk 1-Agat

Tisdagen den 25 november

Idag har vi fortsatt att vidareutveckla hel och halvtakt. Eva slog halvtakten på sin trumma och Reino heltakten på sin. När vi gick på Reinos halva gick vi i heltakt, dvs ett steg på varje slag. När vi gick på Evas halv blev det steg på vartannat slag.
Vi fortsatte även med instrumentspelet och vad de olika rytminstrumenten hette.
Därefter sjöng vi julsånger och pratade om vilka julsånger vi sjunger hemma.
Juldanser? Vilka dansar ni hemma?
Vi dansade ”Små grodorna”, ”Nu är det jul igen”, ”Hej tomtegubbar slå i glasen” och ”Prästens lilla kråka”.

image

Åk 6

Ackordspel på gitarr är nästa mål just nu. Vad gör man när fingrarna inte vill som jag vill?
Hur läser jag av hur jag skall ta ett ackord? Vad är ett band på en gitarr?
Trumkomp, hihat och bastrumma går ofta enkelt, MEN när även virveltrumman skall med uppstår lite problem. Träna, träna och träna!
Innan vi slutade fick vi skriva en reflektion av dagens musiklektion.
Vi fick svara på följande frågor:

Vad har jag tränat på idag?
Hur gick det?
Vad var svårt/lätt?
Hur går jag vidare nästa lektion? Vad är mitt mål?
Kan jag förklara för kamraten hur jag tar ett A-ackord?
Hjälper det med 2-3 minuters träning av trumkomp varje dag? Prova!

image

Åk 3

Idag har vi arbetat med associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik. Vi lyssnade till ”Last Christmas”. Då fick vi först fundera ut vilken bild som passade till musiken. Därefter diskuterade vi vilka känslor som kom upp. Känslorna fick vi skriva på papperslappar och lägga runt om bilden. Detta arbetet gjorde vi i grupper.
En stående kommentar från oss elever:
”Det är mysigt med julen!”

image image

Åk 1-Safir

Idag har vi arbetat med hel och halvtakt. Vi fick träna oss på att hitta heltakten i musiken. Vi lyssnade på ”Absolute kidz medly”. Eva slog takten på trumman.
Sedan fick vi prova att gå i halvtakt, dvs gå på vartannat slag. Det var lite klurigare.
Vilka rytminstrument finns det? Vad heter de?
Efter detta spelade vi och fick spela så att det stämde med pulsen som Eva slog på trumman.
Varifrån kommer Lucia? Kan ni berättelsen om henne?
vi avslutade med att sjunga Lusse Lelle och Goder Afton.

image