Åk3

Onsdagen den 17 december

Idag fick vi prova på att spela gitarr.
Vad är halsen på en gitarr?
Hur många strängar har den och vad heter de?
Hur håller jag gitarren för att spelandet skall fungera?
Vi fick prova på att ta ackordet A. Det var tre fingrar som skulle få plats på en liten yta och det krävdes lite koncentration. Vi hjälptes åt två och två!
Efter jul fortsätter vi med gitarrspelet!image

Åk 5 grupp A och B

Vad innebär bedömning och VAD bedömer jag som musiklärare!
Vem har skrivit kunskapskraven?
Måste jag ha A i alla delar för att få A i slutbetyg?
Därefter fick vi fortsätta att träna på våra ensemblespel av julsångerna.
Innan vi avslutade musiklektionen hade vi filmat varandra med Ipaden och kunde sedan titta på inspelningarna och diskutera vad som var bra och vad som kunde bli bättre.

Elevernas egen reflektion och berättelse av lektionen.
”Vi har spelat gitarr och trummor. Trummor tillhör slagverk och gitarr tillhör stränginstrument. Vi har sjungit till sången vi spelade. Vi har kompat varandra. Vi blev filmade när vi spelade och sjöng vår jullåt som vi tränat på.
Vi har använt ackorden A, E7, D, Em och A7.
När vi spelade tillsammans kallas det ensemblespel.”

 

image

Åk 3

Idag har vi lyssnat på ”Stilla natt”.
Vilka tankar och känslor kommer upp när du lyssanar till denna psalmen?
Vi arbetade två och två och skrev ner dem på papper. Därefter fick vi välja ut ett ord var och skriva dem på en gemensam ”mindmap” på tavlan.
Dessutom pratade vi om den stilla natten 1914 under första världskriget då alla la ner sina vapen under julafton.

image image

Åk 1-Agat

Idag har vi lyssnat till ”Nu tändas tusen juleljus” samt sjungit med.
”Stilla natt” – i år är det 100 år sedan den Stilla natten i första världskriget. Det blev en natt utan krig i Belgien.
Därefter tog vi fram fjärdedelsnoter och åttondelsnoter. Eleverna fick 4 ”notkort” per grupp. Uppgiften bestod i att lägga korten i en rad och sedan ”gå takten”.
Vi kallade fjärdedelsnoterna för lök och åttondelsnoterna för lingon.

 

image

Åk5

Idag gnuggades geniknölarna.
Namnen på gitarrens strängar?
Ackord? Hur förklarar du det?
Vilken instrumentfamilj tillhör gitarren?
Vi diskuterade även hur vi hittar läxor och andra kom i håg till musiken.
Många undrade återigen hur de skulle göra när de ville kommentera och göra inlägg.
Frågorna haglar och intresset för musiken är stort!

image

Åk 4

Idag sjöng vi julsånger. Några av dem är psalmer som vi sjunger i kyrkan på avslutningsdagen, ”Nu tändas tusen julljus” och ”Stilla natt”.
Idag kom frågan upp igen – Varför skall vi härma olika ljud innan vi börjar sjunga?
Stämbanden, rösten, är en muskel och bör värmas upp innan den skall användas.
Vad innebär tajming i sången?

 

Åk 6 po+fl

Idag fick vi ett skriftligt test på trummor och gitarrer samt att vi praktiskt fick berätta och visa att vi kunde läsa av en ackordtabell och ta ackordet som vi fick en bild på.
Därefter tränade vi på våra julsånger på gitarr.
Som avslutning läste vi igenom kommentarerna från förra veckans musik.
Till nästa gång har vi i uppgift att skriva en kommentar om dagens musik.
Då skall vi tänka på:

-Vad var lätt/svårt på testet?
– Vad behöver jag träna mer på?
– Berätta vilken jullåt du tränar på på gitarr! Hur går det med träningen? Svårt? Lätt?

Åk 1-Safir

Idag har vi dansat juldanser, ”Karusellen”, ”Hej tomtegubbar”, ”Nu är det jul igen” och börjat på ”Räven raskar över isen”.
Därefter lyssnade vi på ”Vinterhamn”. Vi fick lyssna och samtidigt rita vad vi tyckte hörde ihop med julmusiken. Vi arbetade två och två. Som avslutning berättade vi sedan om våra teckningar. Många av oss tänkte på Jultomen, julklappar och ljus. Jesus, Maria och Josef samt ett hus med fullt av ljus i fönstren kom också upp.

image

Åk3

Idag har vi diskuterat hur vi delar instrumenten! Vi fick själv skriva dit de instrument vi kunde. Vilken familj tillhör trumpeten? Fiolen har ju både strängar och stråke! Det blev många diskussioner.
Därefter tog vi ut stränginstrumenten och koncentrerade oss på de som vi knäpper på. Ett av dem var gitarren. Den kommer från Spanien.
Vi fick sedan jobba 2 och 2 och se vilka olika instrument vi kunde sätta namn på.
Av: Åk3

image