Åk 1-Safir

Vad är du bra på? Det finns alltid nå´t som du kan!
Denna frågan inledde dagens musiklektion. Sedan sjöng vi  ”Bralåten”. Vi var också bra på att rita, slappa, fotboll, spela fiol och cirkus.
Bele Mama avlöste ”Bralåten”.
Kanon – ja, nu fick vi göra en egen kroppskanon, komma på rörelser och rita! Sedan valde vi en låt och la till texten. Vi fick arbeta i grupp!
Som avslutning fick vi framföra låten tillsammans med vår kroppskanon.
Av: Oss i 1-Safir

image

Åk 1-Agat

Idag har vi börjat med att sjunga
”Bra-låten”. Vi bytte sedan ut hoppa mot andra saker vi var bra på!
”Bele-Mama” och konsten att hålla reda på när det var dags att klappa blev nästa utmaning.
Förra gången arbetade vi med att sjunga kanon och att göra egna kroppskanon. Idag fick vi rita klart och välja en sång som vi sjöng när vi visade vår kroppskanon.
Nästa steg blir nu att sjunga kanon i gruppen. Utmaningen kommer efter påsk!

image

 

 

Av:Eleverna i 1-Agat

Åk 5 – grupp B

Vi samtalade lite om läxa på hallemusik.se. Många blev klara med ”Blinka lilla stjärna” på pianot. Vi använde noterna C, G, A, F, E OCH D. Det var kul. Vi fick även spela 2 eller flera tillsammans. Det var kul!

Av: Oliver och Jonathan G

Senast tors 26 marsskriv ett inlägg om dagens musik! Fundera på vad som var svårt, något du lärt dig, något som var lätt!

image

Åk 5 – grupp A

Idag har vi spelat ”Den blomstertid nu kommer”, en del kan den utantill nu. Några har spelat på keyboarden och spelat tillsammans i grupp med gitarr och keyboard. Det kallas ensemblespel.

Av: Siam och Lukas

Senast tors 26 marsskriv ett inlägg om dagens musik! Fundera på vad som var svårt, något du lärt dig, något som var lätt!

image

Åk 3

Vi började med notvärden. Det blev halvnoter, fjärdedelsnoter, åttondelsnoter och fjärdedelspauser. Vi fick bygga egna fjärdedelstakter. Sedan fick vi klappa dem. När alla grupper gjort vars en la vi ihop dem och gick dem tillsammans.

sedan fick vi fortsätta med melodispel på Ipads.  Några spelade ”köp varm korv” och en del började på ”Blinka lilla stjärna”.

 

image

Åk 1-Agat

Idag startade vi med att gå i takt till musiken. Det blev både hel- och halvtakt. Efter det fick vi själv hitta på en rytm och slå den på trumman. Kamraterna fick sedan gå i takt till rytmen.
Kroppskanon – idag gick det toppenbra! När dessutom kopplade på sången blev det en riktigt kanon som man sjunger.
Gruppvis fick vi sedan göra en egen kroppskanon. Vi fick rita egna bilder och sedan ”göra den” tillsammans med klasskamraterna.

Av: Eleverna i Agat -1

image image