Åk 1

Vad är typiskt för vintern?
Vi fick tänka efter och sedan skrev Eva ner de ord vi kom på som hör ihop med vintern. Dessa ord skall sedan bli en sång om vintern.
”Nej, se det snöar” sjöng vi tillsammans med rörelser.
Som avslutning fick vi sedan prova att slå takten på trumma och resten av klassen fick gå, röra sig i takt till musiken.

Åk 5

Idag har vi diskuterat hur du kan skapa musik utan instrument. Tanken är att denna filmen skall fungera som en idé til skapa projektet som påbörjas innan februarilovet.
Därefter spelade vi gitarr. Vi fick arbeta två och två.