Årskurs 4

Denna sidan är ägnad åt årskurs 4 och kommentarer och förklaringar till deras musik.

Syftet med musikundervisningen:

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

v.16-18

Kunskapskrav åk 6: (E)

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd. Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument mednågra ackord. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss månmed tajming.

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.

 

Centralt innehåll 4-6:

Musicerande och musikskapande

 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.

Musikens verktyg

 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

Musikens sammanhang och funktioner

 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
 • Musik tillsammans med bild, text och dans.

v.11-13

Melodispel enskilt och tillsammans där sång och övriga instrument får vara med. Vi utgår ifrån pianot, men tar I-pads till hjälp. Vi fortsätter även diskussion och reflektion kring eget och andras musicerande.

Centralt innehåll årskurs 4-6:

Musicerande och musikskapande

 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
 • Musikframföranden.

Musikens verktyg

 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Musikens sammanhang och funktioner

 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

 

v.7-10

Under dessa veckorna kommer vi att arbeta med ensemblespel med basen i centrum.
Det blir fortsatt spel, med sången som given del. Vi jämför även basen med gitarren och diskuterar hur du läser av en ”grepptabell” för de olika tonerna på basen.

Centralt innehåll 4-6:

Musicerande och musikskapande

 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
 • Musikframföranden.

Musikens verktyg

 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Musikens sammanhang och funktioner

 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.

v.2-6

Under dessa veckorna kommer vi att arbeta med musikens utveckling från blues till pop.
Kunskapskrav åk 6:
Eleven kan föra  resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan även uttrycka sig om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Dessutom kan eleven urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

Centrala mål 4-6:
Musikens sammanhang och funktioner
Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

 

 

 

Vårterminen

v.45-48

Nu går vi in på instrumentspel. Vi kommer att arbeta med gitarr- och trumspel.
Rytminstrumenten kommer även att vara med och nu är målet att kunna sjunga och spela enkla melodier tillsammans i grupp.

Kunskapskrav åk 6:
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då rytm och tonhöjd.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan spela delar av en enkel melodi-, bas-, och slagverksstämma.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med tajming med passande karaktär.

Centrala mål 4-6:
Musicerande och musikskapande
Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
Musikframförande
Musikens verktyg
Ackord- och melodiinstrument, bas- och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
Muskikens sammanhang och funktioner
Indelningen i stråk, blås, sträng, tangent och slagverksinstrument
Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

v.43

Denna veckan avslutar vi musikhistoria och konstmusik för denna delen. Eleverna skall redovisa gestaltandet av Vivaldis ”Våren”. Målsättningen är att de skall få lov att filma varandra med I-paden för att sedan kunna titta på det i gruppen.

v.39-42

Under dessa veckorna arbetar vi med konstmusik, musikhistoria och att prata, samtala och resonera om musik.

Kunskapskraven åk 6:
Eleven kan föra resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan uttrycka sig på sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Dessutom kan eleven med säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Eleven kan ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

HÖSTTERMINEN 2014

v.10-14

Eleverna får fortsätta att dokumentera sin musiklektioner under bloggen. De fotograferar själv och skriver sedan vad de gjort. Målet är att de skall använda de nya ord och begrepp som vi använder på musiken. Detta för att få en växande ordförråd och med sikte på kunskapskraven i åk 6 när de skall kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och upplevelser av musik.
Under dessa veckorna står även rytm och notvärde i fokus, samt trummorna, trumkomp.
I sången arbetar vi vidare med dynamiken, klangen och tempot. Tempot har vi haft innan men nu kommer vi att prata om det i musiktermer.

v. 7 och 9

Vi har sakta men säkert påbörjat arbetet med ackord, vad ackord är, prova att spela olika ackordinstrument samt även sjunga samtidigt.

Barnen arbetar även med olika klanger.

v.5

Centralt innehåll 1-3:
Sång och spel i olika former, kanon, unisont
Gestaltning av sånger med ljud, rörelser
Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
Musiksymboler.

Eleverna får själv skriva och berätta vad vi gör på bloggen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *