Årskurs 5

Denna sidan är ägnad åt årskurs 5 och kommentarer och förklaringar till deras musik.      

Syftet med musikundervisningen:

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

v.16-18

Kunskapskrav åk 6: (E)

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd. Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument mednågra ackord. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss månmed tajming.

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.

Centralt innehåll åk 4-6:

Musicerande och musikskapande

 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
 • Musikframföranden.

Musikens verktyg

 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Musikens sammanhang och funktioner

 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
 • Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.

v.6-12

Kunskapskrav åk 6:
Eleven kan föra  resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan även uttrycka sig om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan spela  delar/övervägande delar/enkel anpassad basverksstämma, melodistämma.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån/relativt säkert/säkert rytm och tonhöjd.
Under dessa veckorna kommer vi att ta oss an gitarren men använda den som bas, dvs vi spelar på de grövsta strängarna. I slutet av perioden lägger vi till melodispel på piano/keyboard.

Hur går det med alla låtarna i melodifestivalen? Denna kommer vi att ”följa”, diskutera låtar, artister och vad det är som gör att en låt vinner/är bra

Centrala målen årskurs 4-6:

Musicerande och musikskapande

 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
 • Musikframföranden.

Musikens verktyg

 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

Musikens sammanhang och funktioner

 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

 

 

v.2-5

Under dessa veckorna kommer vi att arbeta med musikens utveckling från wienklassicismen till romantiken.
Kunskapskrav åk 6:
Eleven kan föra  resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan även uttrycka sig om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Dessutom kan eleven urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

Centrala mål 4-6:
Musikens sammanhang och funktioner
Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Vårterminen 2015

v.45-48

Nu går vi in på instrumentspel. Det blir gitarr-, bas- och trumspel. Målet är att eleverna skall kunna spela och sjunga enkla låtar tillsammans i grupp. Vi kallar det ensemblespel i läroplanen.

v.43

Denna veckan avslutar vi arbetet med konstmusik och musikhistoria för denna gången.
Eleverna kommer att redovisa sin gestaltning av Vivaldis ”Våren”. De kommer även att få lov att filma varandra för att sedan titta på det tillsammans i gruppen.

v.39-42

Under dessa veckorna arbetar vi med konstmusik, musikhistoria och att prata, samtala och resonera om musik.
Vi startar med den gregorianska tiden och går vidare framåt till barocken. Här stoppar gör vi ett stopp och gestaltar Vivaldis ”Våren”.

Kunskapskraven åk 6:
Eleven kan föra resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan uttrycka sig på sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Dessutom kan eleven med säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Eleven kan ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

       

HÖSTTERMINEN 2014

v.11-15   

Nu sätter vi sången fokus ett tag igen. Det blir vidare arbete med dynamiken, tempot och klangen. Vi börjar så smått att arbeta med lite stämmor.
Instrument – melodispel både på gehör och efter noter samt lite basspel.

Centralt innehåll (4-6):
Sång och melodispel och ackompanjemang i olika genrer.
Gehörsmusicerande
Ackord och melodiinstrument (bas och piano, xylofon)
Musiksymboler, noter och ackordbeteckningar
Ord och begrepp för att kunna skriva, samtala och läsa om musicerande.

Kunskapskraven i slutet av åk 6:
Delta i sång och följer då rytm och tonhöjd
Eleven kan spela delar av melodi- och basstämma
Bidra till ackompanjemang med några ackord
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.

 

v.7,9

Nu blir det ett försök att koppla ihop slagverksstämman med ackordspel på gitarr och kanske även lite sång!

Centralt innehåll 4-6:(läroplanen 2011)
Sång, ackompanjemang, i ensembleform i olika genre.
Improvisation  med instrument, rytmer och toner.
Ackordinstrument, slagverk för rytmspel
Populärmusik från olika kulturer samt deras  musikaliska karaktärsdrag.

v.5

De första två veckorna har vi pratat om musiken genom tiderna och bland annat tittat på instrument från vikingatiden.
Under vecka 4 började vi prata om genre – rocken.
Eleverna får nu fortsätta med att sjunga och spela rock.
De kommer även att börja med enkelt trumkomp.

Från och med denna veckan kommer de nu att själv skriva och berätta om musiken på bloggen.

 

2 reaktion på “Årskurs 5

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *