Åk 5

En grupp elever som kommer till musiken – fyllda av energi och go!
Vi startade med att härma våra namn i olika rytmer.
Sedan övergick vi till att sjunga ”Vår tupp e dö”. Här jobbade vi med att hålla vår stämma, följa rätt rytm och takt och dessutom sjunga i kanon som övergick i olika stämmor.
En gammal låt om en gammal ford – ”Uppå våran gård”.
Sedan kom diskussioner upp om vad en bil har för drivmedel, vad innebär den går som en trumpetraket i Johanssons staket?

Vad har rösten och inlevelsen för betydelse i sången?

Åk5

Idag startade vi musiklektionen med RAP, gjord med hjälp av våra namn. Därefter övergick vi till sånger med kanon, bl a ”Vår tupp e dö”.
I have a dream – vårt mål att fixa denna sången med hjälp av karaoke.
Vi övergick till att träna på att spela bas.
Vår gemensamma avslutning bestod i att en i varje par spelade bas och andra halvan sjöng. Därefter bytade vi och de som spelat sjöng.

Åk 5

Vi startade lektionen med rap med hjälp av våra namn. Även staccato och legato användes i rapen.
Sången tog vid och vi sjöng kanon, bland annat ”Vår tupp e dö”.
”I have a dream”, en dröm har vi väl alla. Vi provade även att sjunga den enbart med bakgrundkomp. Vår utmaning är att fixa detta innan påsk.
I slutet spelade vi bas och sjöng till.

Åk5

Vi startade lektionen med sång – ”I have a dream”. Målet är att kunna sjunga den med endast bakgrundsmusik. Här kommer vi även att arbeta med känslorna i sången samt en diskussion om vad sången har för budskap.
Därefter fortsatte vi med att spela bas två och två. En av oss spelade och sjöng och kamraten sjöng med. Därefter bytte vi.

Åk 5

Idag har vi diskuterat hur du kan skapa musik utan instrument. Tanken är att denna filmen skall fungera som en idé til skapa projektet som påbörjas innan februarilovet.
Därefter spelade vi gitarr. Vi fick arbeta två och två.

Åk 5

Barocken, vad är det för musik?
Den varade från 1600-1750. De mest kända inom barocken är Vivaldi, Bach och Händel.
Vi lyssnade på musik av Vivaldi (De fyra årstiderna och Hösten), Bach och Händel (Halleluja-Messias). Detta verket kände vi igen från ”Så och på jorden”. Några av oss hade även hört verket i reklamfilm.
Vad är terrassdynamik? När det skiftar snabbt mellan starkt och svagt…..Här kunde vi hitta några ställen där det var tydligt att de gick från starkt till svagt!
Som avslutning pratade vi om julsånger, sjöng några i kanon.
Till nästa gång önskade Eva förslag på julsånger!
Skriv gärna ett inlägg och berätta vilka just du önskar sjunga!