Åk 5

Vi startade lektionen med rap med hjälp av våra namn. Även staccato och legato användes i rapen.
Sången tog vid och vi sjöng kanon, bland annat ”Vår tupp e dö”.
”I have a dream”, en dröm har vi väl alla. Vi provade även att sjunga den enbart med bakgrundkomp. Vår utmaning är att fixa detta innan påsk.
I slutet spelade vi bas och sjöng till.

Åk 5

Kunskapskrav:
Ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Uttrycka om egna musikuplevelser
Vad är gregoriansk musik?
Jämför den musiken med musiken från medeltiden och under riddarnas til! Vilka likheter och skillnader kan du hitta?
Vi lyssnade på musiken och sedan fick vi arbeta två och två.
Som avslutning sjöng vi ”Tusen och en natt”.

Åk5

Idag fick vi ett kort test på musikord!
Vad menas med att sjunga i kanon?
Vilka sånger har vi sjungit i kanon här på musiken?
Därefter började vi med trummor! Vilka ”noter” används när vi skall skriva att vi spelar på bastrumma och virveltrumma?
Vi  arbetade sedan två två med att försöka få ihop vårt spel med ”bastrumman” i foten och ”virveltrumman” i handen!
Hm, detta krävde koncentration!

image

Åk 2 M

Idag har vi tränat på avslutningssångerna! Vi har även pratat om vad orden i sångerna betyder!
Fägring?
Gröda?
Kaprifol?

Vi pratade även om Eurovision. Musiktävlingen fyllde 60 år i år. Den startade 1956.
Frans sjöng Sveriges bidrag och kom 5:a.
Som avslutning spelade vi in vår sång!

Åk6

Vi diskuterade orden som vår avslutningssång skulle innehålla. Melodin? Fungerar den? Sedan fick vi visa vad vi kunde om de senaste genrerna som vi pratat om och lyssnat på. Disco är dansvänligt medan punkrocken är en rak och enkel genrer. Här är det viktigt att texten hörs eftersom det ofta är ett budskap som skall förmedlas. Som avslutning fick vi skriva ner vad det är som gör att en melodi vinner t ex Eurovision. Det blev en musikreflektion.