Hur har vi arbetat? Pedagogiska kopplingen?

Hur har vi arbetat?

Utgångspunkten har varit att visa vad vi gör på musiken och hur det knyter an till kunskapskraven under föräldrafliken.
Eleverna har, två per lektion, tagit foto med I-pad och skrivit inlägg med målet att ha så många musikord med som möjligt, samt beskriva vad de gjort på musiklektionen.
Därefter har jag sedan lagt in deras reflektioner, skrivna på I-pad , samt foto.
Under fliken ”Uppgifter” finns uppgifter/läxor.

Hur stämmer det med läroplanen, den pedagogiska kopplingen?

Eleverna skall reflektera över sitt eget lärande, förstå att det finns kunskapskrav att nå upp till. Här har de en möjlighet att se vad de gjort, skriva kommentarer och i kommentarerna utvecklar de sitt språk. De ser även vad de skrivit och kan då reflektera över detta!
De kan i dialogen med varandra utveckla sitt språk och på sikt  även bli ett stöd för varandra, kamratbedömning.
Vår blogg har på detta sättet även blivit en dokumentation över vad vi gjort, ett stöd för både mig som pedagog och alla elever.

Kunskapskrav årskurs 6 – Musik
Eleven skall kunna föra resonemang om eget och andras musicerande. (s.103 Läroplan för grundskolan)
Eleven kan även uttrycka sig om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor. (s.103 Läroplan för grundskolan

Övergripande läroplanen

Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,
  • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *