Syfte och mottagare

Syfte:

Vårt syfte med sidan är att berätta för föräldrar och även andra intresserade vad vi gör på musiken. Under fliken föräldrainformation beskrivs kunskapskraven och centrala målen utifrån läroplanen. När eleverna sedan lägger in foto och kommentarer under bloggen är det deras sätt att berätta vad de gör för att nå målen i musik. Man kan säga att det är deras sätt att berätta HUR de når målen och VAD de gör.
Här på bloggen får eleverna också använda språket, som går som en röd tråd igenom alla ämnen i skolan. Här försöker vi att använda och utvidga vårt ordförråd i musiktermer och begrepp. Vi får dessutom träna oss i att reflektera kring vårt eget musicerande, också ett krav i läroplanen.
Ytterligare ett syfte är att ge elever som är frånvarande av en eller annan anledning en chans att se vad vi gjort.
Vi vill även, utifrån kunskapskraven för årskurs 6, berätta vad vi gör för att nå upp till dem. Vi hoppas nå föräldrarna och ge dem en chans att kunna följa vad vi gör på musiken samt delge små ögonblicksbilder ur sånger, spel, övningar, musiklyssnande och undervisningen som helhet.
På skolan arbetar vi också för en hållbar utveckling. Genom denna sidan ”slipper” vi kopiera, utan dokumentationen och uppgifterna finns på här på sidan.

 

Mottagare:

I första hand är det föräldrar och elever som ses som mottagare. Den är även till för alla andra som är intresserade och vill se hur just vi, på vår skola, gör för att nå kunskapskraven och att det faktiskt kan vara skoj att ha musik. Samtidigt kan eleverna se hur vi utvecklar de olika delarna år från år, dvs stegringen. Det skapar en nyfikenhet och en förförståelse inför nästa steg.
Eleverna har även bloggen som ett stöd, en anteckning, när vi gått igenom saker, samt när det sedan kommer  till en skriftlig eller muntlig test.

image

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *