Vad har vi lärt oss?

Jag som pedagog har utvecklat mitt sätt att bedöma, dvs börja i kunskapskraven, överföra hur jag skall bedöma och sedan kunna göra en tydlig bedömning utifrån barnens ”arbete” för att de skall nå så långt som möjligt. Samtidigt har eleverna fått dokumentera och alltmer kommentera musiklektionerna för att jag skall få en återkoppling och kunna gå vidare i deras kunskapsutveckling.  Dokumentationer och reflektioner sker här på webbstjärnan vilket gör att vi tillsammans kan titta på deras nedskrivna kommentarer och diskutera ikring vad som är en bra kommentar utifrån kunskapskraven och vad de kan förbättra. Eleverna har även medverkat i stegringen av sin utveckling, dvs de små, små stegen mot det verkliga målet. Men, reflektion och dokumentation är ett ständigt aktivt arbete och utvecklas genom elevernas kommentarer – för mig som pedagog och även som elev är vi i början på denna utveckling. Under resans gång fram till slutet av denna tävling kommer vi att lära oss än mer!
Hallemusik har även blivit som en liten ”studiebok” där vi lagt ut det vi arbetat med och haft sidan som en hjälp att träna själv, lyssna på musikstycken osv. Detta har vuxit fram allteftersom vi arbetat med den.
Samtidigt vill vi visa att webbstjärnan kan bli ett stöd för en dokumentation över vad vi gör och hur vi gör det.
Vi har lärt oss att kommentera, göra inlägg samt vad upphovsrätten innebär. Eftersom inläggen legat här på bloggen är det enkelt att ”plocka fram” dem, läsa dem tillsammans och diskutera hur ”du” skriver på en blogg.
Är detta kränkande? Hur skriver jag för att ge ”rätt” kritik, feedback till ett inlägg eller kommentar? Detta blir i förlängningen ett slags kamratbedömning där vi alla skall hjälpa varandra att utvecklas genom rätt kommentar!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *